شرکت ایده پردازان نانو کسری

کارشناس ارشد تحقیق و توسعه
(1 نفر)
ارسال رزومه برای این آگهی


تخصص های مورد نیاز

دانش آموخته در حوزه های شیمی، رنگ و پلیمر، آشنایی با دیرسوزکننده ها و پوشش های ضدحریقشرح وظایف

ارتقاء محصولات شرکت در واحد تحقیق و توسعه فعالیت در آزمایشگاه رنگ، ساخت ترکیبات و فرمول پوشش های ضدحریق نمونه سازی و تست حریق در کوره های آتش

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد