گروه صنعتی آرین سعید

کارشناس توسعه نرم افزار
3 نفر
ارسال رزومه برای این آگهی


تخصص های مورد نیاز

آشنایی با زبان های برنامه نویسی مرتبطشرح وظایف

• توسعه، تست و اشکال زدایی برنامه های نرم افزاری • بروزرسانی و گسترش برنامه های موجود با توجه به وظایف محول شده در هر اسپرینت • بررسی مستمر فن آوری های جدید در حوزه برنامه نویسی و استفاده از آن ها • تهیه گزارشات و جمع آوری اطلاعات آماری با توجه به تسک های محول شده در هر اسپرینتتوضیحات
• مسلط به یک زبان برنامه نویسی روز دنیا (ترجیح بر زبان پایتون است)

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد