سازمانها و صنایع

صنایع و سازمانهایی که برای نیروی کار متخصص به کارآوی مراجعه میکنند

نتایج جستجو: بازنشانی جستجو

مشاهده

کارشناس طراحی قالب صنعتی

 • تهران - تهران
 • برق و الکترونیک
 • 2 نفر
مشاهده

کارشناس مکاترونیک

 • تهران - تهران
 • برق و الکترونیک
 • 1 نفر
مشاهده

کارشناس الکترونیک

 • تهران - تهران
 • برق و الکترونیک
 • 1 نفر
مشاهده

کارشناس برنامه نویسی صنعتی

 • تهران - تهران
 • برق و الکترونیک
 • 1 نفر
مشاهده

مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایشها) و 3 مورد دیگر

 • تهران - تهران
 • برق و الکترونیک
 • 50 نفر
مشاهده

مهندس الکترونیک دیجیتال

 • تهران - تهرا
 • برق و الکترونیک
 • 1 نفر
مشاهده

برنامه نویس سیستم های تحت وب

 • تهران - تهران
 • برق و الکترونیک
 • 2 نفر
مشاهده

کارشناس رشته برق

 • تهران - تهران
 • برق و الکترونیک
 • 2 نفر
مشاهده

نیروی فنی

 • تهران - تهران
 • برق و الکترونیک
 • 3 نفر

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد