درباره ما

در مورد هدف و مأموریت کارآوی

هدف کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد.

کارآموزی یکی از روش‌های مترقی و باسابقه برای ارتقاء سطح مهارت‌های فنی و مهندسی دانشجویان است. دانشجو در دوره کارآموزی علاوه بر آشنایی با تجهیزات و فناوری‌های صنعت با محیط‌ها و فضاهای کاری نیز آشنا می‌شود.

از آنجایی که دانشجویان در دوره تحصیل خود غالبا تحت آموزش های تئوری بوده‌اند برای ورود به بازار کار نیاز به آشنایی با محیط‌های کاری واقعی را دارند. از این رو دانشگاه طی هماهنگی با صنایع مختلف، دانشجویان سال آخر و در آستانه فارغ‌التحصیلی را جهت گذراندن دوره‌ کارورزی و حضور یافتن در محل کار همانند یک فرد شاغل معرفی می نماید تا ضمن آشنایی با محیط‌های شغلی، صنایع نیز در صورت نیاز بتوانند از میان ایشان افرادی را استخدام نمایند.

از سویی دیگر انتخاب و یافتن شغل مناسب دغدغه بسیاری از دانشجویان علی‌الخصوص افرادی که فارغ‌التحصیل شده و یا در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند می‌باشد. دانشگاه در صدد است ضمن هماهنگی با صنایع و ارگانهای مختلف بتواند از بین فارغ‌التحصیلان دانشگاه افراد توانمند را معرفی نماید، که این مهم از طریق معرفی بازارهای کار از طریق وب سایت کاراوی صورت می‌پذیرد.

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد