سازمانها و صنایع

صنایع و سازمانهایی که برای نیروی کار متخصص به کارآوی مراجعه میکنند

مشاهده

کارشناس تحلیل سیستم و تولید نرم‌افزار

 • تهران - جاده قدیم کرج
 • خودرو و صنایع وابسته
 • 1 نفر
مشاهده

مهندس فروش

 • تهران - تهران
 • تجارت / بازرگانی
 • 1 نفر
مشاهده

کارشناس حسابداری

 • تهران - تهران
 • خرید و بازرگانی
 • 2 نفر
مشاهده

کارشناس بازاریابی

 • تهران - تهران
 • خرید و بازرگانی
 • 1 نفر
مشاهده

کارشناس تحقیق و توسعه

 • تهران - تهران
 • خرید و بازرگانی
 • 2 نفر
مشاهده

برنامه‌ریز تولید

 • تهران - تهران
 • خرید و بازرگانی
 • 2 نفر
مشاهده

کارشناس مهندسی

 • تهران - تهران
 • خودرو و صنایع وابسته
 • 5 نفر

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد