صاحبان محترم مشاغل می توانند با یا ثبت نام از طریق فرم زیر به ثبت آگهی های شغلی مورد نظر خود بپردازند


ثبت نام کسب و کارها
اطلاعات رابط سازمان

اطلاعات سازمان
  • برای نوع، موردی را انتخاب کنید که بهتر سازمان شما را تشریح میکند

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد