سازمانها و صنایع

صنایع و سازمانهایی که برای نیروی کار متخصص به کارآوی مراجعه میکنند

گروه گارنو

 • تجارت / بازرگانی
 • 0 تا 100 نفر

دیجی کالا

 • خرید و بازرگانی

صنایع الکتریکی ناسیونال ایران

 • خرید و بازرگانی
 • 1000 تا 5000 نفر

زامیاد

 • خودرو و صنایع وابسته

کارن

 • خودرو و صنایع وابسته
 • 1000 تا 5000 نفر

روان ارتباط عصر

 • مهندسی برق و الکترونیک

آدورا طب

 • پزشکی، پرستاری و دارویی
 • 5000 نفر و بالاتر

شرکتی در زمینه طراحی و تولید توربین‌

 • مهندسی مکانیک
 • 1000 تا 5000 نفر

شرکت عمرانی

 • شرکت‌های خدماتی / پیمانکاران
 • 0 تا 100 نفر

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد