سازمانها و صنایع

صنایع و سازمانهایی که برای نیروی کار متخصص به کارآوی مراجعه میکنند

سامانه صنعت طاها

 • برق و الکترونیک
 • 500 تا 1000 نفر

گروه کیان فولاد

 • سایر
 • 500 تا 1000 نفر

شرکت آدان نیک افزار (آدانیک)

 • سایر
 • 100 تا 500 نفر

شرکت مهندسی سامانه های پایش هوشمند حسام

 • تولیدی / صنعتی
 • 0 تا 100 نفر

دانا انرژی

 • نفت، گاز و پتروشیمی

شرکت مهندسی رستافن

 • برق و الکترونیک

دانشگاه شهید رجایی

 • برق و الکترونیک
 • 0 تا 100 نفر

شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران

 • تولیدی / صنعتی
 • 1000 تا 5000 نفر

فراسوی گمان

 • تکنولوژی و نوآوری / سرمایه خطرپذیر / شتاب‌دهنده
 • 0 تا 100 نفر

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد