سازمانها و صنایع

صنایع و سازمانهایی که برای نیروی کار متخصص به کارآوی مراجعه میکنند

شرکت راهکار های توزیع شده کارا

 • مهندسی کامپیوتر
 • 100 تا 500 نفر

صنایع ورق ایران

 • تولیدی / صنعتی
 • 1000 تا 5000 نفر

بانک ملت

 • بانکداری

مهندسی دادهآرای دها

 • خدمات مهندسی و تخصصی
 • 0 تا 100 نفر

کاچار ابزار

 • تولیدی/ صنعتی
 • 100 تا 500 نفر

شرکت آماده پز ( صنایع غذایی بهانه)

 • غذا و آشامیدنی
 • 1000 تا 5000 نفر

شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

 • نفت، گاز و پتروشیمی
 • 5000 نفر و بالاتر

آرمان تجهیز مدیسا (آرامد)

 • تجهیزات پزشکی
 • 0 تا 100 نفر

شرکت توسعه صنایع زیربنایی خاورمیانه مانا

 • خدمات مهندسی و تخصصی
 • 0 تا 100 نفر

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد