سازمانها و صنایع

صنایع و سازمانهایی که برای نیروی کار متخصص به کارآوی مراجعه میکنند

شرکت صنایع یاس ارغوانی

 • فناوری اطلاعات / نرم افزار و سخت افزار
 • 500 تا 1000 نفر

شرکت آریاحکیم

 • تجهیزات پزشکی
 • 1000 تا 5000 نفر

شرکت کاغذ پاپیروس کاوه

 • سلولوزی
 • 1000 تا 5000 نفر

نیکا کمپرسور

 • نفت، گاز و پتروشیمی
 • 1000 تا 5000 نفر

جیبیت

 • بانکداری
 • 0 تا 100 نفر

بنیاد فرهنگی هنری فرش رسام عرب زاده

 • تولیدی / صنعتی

شرکت صدر الکترونیک دنا

 • برق و الکترونیک
 • 100 تا 500 نفر

شرکت خدمات مالی و مهندسی خلاق خوزستان

 • سایر
 • 500 تا 1000 نفر

شرکت تونل سد اریانا

 • خدمات مهندسی و تخصصی
 • 500 تا 1000 نفر

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد