سازمانها و صنایع

صنایع و سازمانهایی که برای نیروی کار متخصص به کارآوی مراجعه میکنند

باشگاه مهارت و اشتغال دانشگاه امیرکبیر

 • 0 تا 100 نفر
 • سایر

شرح فعالیت ها:

باشگاه مهارت و اشتغال دانشگاه امیرکبیر

 • 0 تا 100 نفر
 • سایر

شرح فعالیت ها:

پاوان

 • 0 تا 100 نفر
 • سایر

شرح فعالیت ها:

برنا فناوران سحاب

 • 100 تا 500 نفر
 • سایر

شرح فعالیت ها:

بیمه دی

 • 500 تا 1000 نفر
 • سایر

شرح فعالیت ها:

سامانه های نوآوری ارتباطات سینا

 • 1000 تا 5000 نفر
 • سایر

شرح فعالیت ها:

سامانه های نوآوری ارتباطات سینا

 • 1000 تا 5000 نفر
 • برق و الکترونیک

شرح فعالیت ها:

شرکت پایاسازه پاسارگاد

 • 5000 نفر و بالاتر
 • سایر

شرح فعالیت ها:

شرکت مهندسین مشاور ایران استن

 • 1000 تا 5000 نفر
 • سایر

شرح فعالیت ها:

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد