سازمانها و صنایع

صنایع و سازمانهایی که برای نیروی کار متخصص به کارآوی مراجعه میکنند

شرکت تجارت الکترونیک ایران خودرو

 • فناوری اطلاعات / نرم افزار و سخت افزار
 • 100 تا 500 نفر

Amir Kabir

 • اینترنت / تجارت الکترونیک / خدمات آنلاین
 • 100 تا 500 نفر

مهر

 • نساجی
 • 0 تا 100 نفر

هاوین تجارت ایرانیان

 • تجارت / بازرگانی
 • 500 تا 1000 نفر

شرکت هنر سنگ و طراحان

 • ساخت / مصالح و تجهیزات ساختمانی
 • 0 تا 100 نفر

مینوویرارهپویان فاطر

 • برق و الکترونیک
 • 500 تا 1000 نفر

شرکت مهر تهویه توس

 • تجارت / بازرگانی
 • 100 تا 500 نفر

شرکت بین المللی نسیم ترابر اقیانوس

 • حمل و نقل / ترابری
 • 0 تا 100 نفر

شرکت صنایع تابریسان کاشان

 • نساجی
 • 1000 تا 5000 نفر

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد