رمز ثروت

ما در رمزثروت شبکه اجتماعی برای ترید در بازار رمزارزها ایجاد کردیم و کاربران می‌توانند همزمان با نگهداشتن اصل دارایی در نزد خودشان از خدمات ما شامل کپی تردینگ، ساخت ربات و غیره استفاده کنند. نوآوری در ابزار‌ها، اتوماتیک بودن، سهولت در استفاده، سرعت و دقت از ویژگی‌ها منحصر بفرد رمزثروت هستند.

فرصت های شغلی فعال این سازمان

کارشناس مارکتینگ و محصول

  • تهران - تهران

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد