شرکت ایران شرکا

ایران شرکا، تولید کننده مرکب های چاپ، برای چاپ های مختلف از روزنامه ها تا بسته بندی های مواد غذایی، مرکب سولماز را در سری های مختلف تولید و به بازار عرضه کرده است که هرکدام برای عملکرد خاصی طراحی شده اند. گروه تولیدی و صنعتی ایران شرکا در سال 1361 توسط گروهی از مهندسین حوزه چاپ و نشر تاسیس شد. ایران شرکا از بدو تاسیس تولید مرکب های چاپ با کیفیت را در برنامه های تولید خود قرار داده است.

فرصت های شغلی فعال این سازمان

کارشناس ارشد R&D شیمی آلی

  • تهران - صفادشت

کارشناس ارشد R&D مهندسی پلیمر گرایش رنگ

  • تهران - صفادشت

کارشناس ارشد تحقیق و توسعه

  • تهران - صفادشت

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد