شرکت بهاوند باراد

شرکت بهاوند باراد در زمینه استخراج معدن و تامين ماشین آلات معدنى / عمرانى فعالیت مى کند. فارغ‌التحصیل هاى کارشناسى استخراج معدن که تمایل کار در پروژه هاى معدنى دارند به آدرس اىمىل M.valishahi@behavand.co رزومه بفرستند .

فرصت های شغلی فعال این سازمان

کارشناس استخراج معدن

  • یزد - یزد

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد