شرکت کاروان ایراینان نواندیش

این شرکت با سابقه حدود 20 سال تولید کننده سامانه های سازمانی در صنعت مالی و همچنین سامانه های اتوماسیون اداری در مقیاس ملی برای سازمانهای دولتی و خصوصی است

فرصت های شغلی فعال این سازمان

مهندس فرآیند

  • تهران - تهران

Java backend developer

  • تهران - تهران

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد