مدیریت سامانه سپنتا

شرکت سپنتا با مشاركت جمعی از متخصصین حوزه نرم افزار و کارشناسان خبره و خوشنام بازار سرمایه جهت پاسخگوئی به نیازهای روزافزون و رفع دغدغه های موجود در این حوزه شروع به فعالیت نموده است. رویكرد این شركت مبتنی بر بهره بردن از تجربه و سابقه پیشگامان و بزرگان این حوزه بوده تا با تلفیق بروزترین متدها و تكنولوژی های نرم افزاری به صورتی شایسته و بایسته پاسخگوی نیازهای واقعی برای مدیریت صحیح سرمایه و انتخاب های موثر و بهنگام در انجام معاملات باشد

فرصت های شغلی فعال این سازمان

این شرکت در حال حاظر موقعیت شغلی فعالی ندارد

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد