پردازش تصویر کمان

ما محصولات نرم‌افزاری توانمند در حوزه حفاظت و امنیت فیزیکی برای رفع چالش‌ها و مشکلات مشتریان را خلق می‌کنیم. ما معتقدیم محصولات نرم‌افزاری ترکیبی از دانش، هنر و کاربرد هستند که ماحصل تجربه، خلاقیت، نوآوری، علم و تلاش تیمی است. اگر چه ما محصولات توانمند و مهمی را طراحی و تولید کرده و می‌کنیم ولی مهمترین دارایی و سرمایه شرکت را تیم منسجم و توانمند آن می‌دانیم. مشتریانی که با ما همراه می‌شوند، علاوه بر انتخاب یک محصول مناسب، از خدمات ما براساس تعهد، توانمندی، انگیزه و نشاط نیز برخوردار خواهند شد. ما خود را متعهد به پیشرفت، بهبود و سادگی محصولات و ایجاد رابطه کاری بلندمدت با مشتریان می‌دانیم. سرمایه‌گذاری بر روی تحقیق و توسعه و آموزش افراد تیم از الویت‌های اساسی در شرکت برای ارایه محصولات و خدمات ایده‌آل به مشتریان است.

فرصت های شغلی فعال این سازمان

Marketing and Technical Content Creator

  • تهران - تهران

Business/ System Analyst

  • تهران - تهران

Technical Support

  • تهران - تهران

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد