شرکت صنایع تابریسان کاشان

شرکت صنایع تابریسان کاشان تولید انواع نخ از قبیل نخ های پنبه و یا ویسکوز و یا پلی استر و یا ترکیبی از انواع نخ ها می باشد. برای آشنایی بیشتر میتوانید به وب سایت شرکت مراجعه فرمائید www.tabrissan.com

فرصت های شغلی فعال این سازمان

مهندسی نساجی

  • اصفهان - کاشان

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد