سازمانها و صنایع

صنایع و سازمانهایی که برای نیروی کار متخصص به کارآوی مراجعه میکنند

مپنا

 • تولیدی / صنعتی

پردازش تصویر کمان

 • فناوری اطلاعات / نرم افزار و سخت افزار
 • 100 تا 500 نفر

سامان پویش تامین

 • تولیدی / صنعتی
 • 5000 نفر و بالاتر

ادیسه

 • خدمات سازمانی / مشاوره مدیریت
 • 100 تا 500 نفر

پترو پایش باور

 • تولیدی/ صنعتی

شرکت تولیدی و بازرگانی مقاوم پلاستیک بایا

 • تولیدی / صنعتی
 • 100 تا 500 نفر

نوبیتکس

 • اینترنت / تجارت الکترونیک / خدمات آنلاین
 • 1000 تا 5000 نفر

شرکت امین پویا پژوه

 • برق و الکترونیک
 • 0 تا 100 نفر

ایران نارا

 • تولیدی / صنعتی
 • 5000 نفر و بالاتر

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد