سازمانها و صنایع

صنایع و سازمانهایی که برای نیروی کار متخصص به کارآوی مراجعه میکنند

ایران نارا

 • تولیدی / صنعتی
 • 5000 نفر و بالاتر

طرح و پردازش غدیر

 • مهندسی کامپیوتر

شركت روان ریس

 • نساجی
 • 100 تا 500 نفر

شرکت سامان کنترل طاها

 • تولیدی / صنعتی
 • 500 تا 1000 نفر

پیشگامان رفیع ایرانیان

 • تولیدی / صنعتی

توسن سیستم شرق (تسکو)

 • تولیدی/ صنعتی

پدیده شیمی جم

 • تولیدی / صنعتی
 • 1000 تا 5000 نفر

آزمایشگاه نساجی و چرم

 • نساجی
 • 0 تا 100 نفر

شرکت معتبر صنعتی

 • تولیدی / صنعتی
 • 5000 نفر و بالاتر

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد