جذب امریه سربازی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر


ثبت درخواست: مشخصات فردی ثبت درخواست: افراد تحت تکفل ثبت درخواست: سابقه تحصیلی ثبت درخواست: مهارت ها ثبت درخواست: بارگزاری مدارک
عملیات نسبت نام
{{prop.prop3}} {{prop.prop2}}، {{prop.prop1}}
عملیات مقطع رشته دانشگاه سال فارغ التحصیلی معدل تاریخ دفاع
{{prop.prop1}} {{prop.prop2}} {{prop.prop3}} {{prop.prop4}} {{prop.prop5}} {{prop.prop6}}
عملیات عنوان سطح
{{prop.prop1}} {{prop.prop2}}
عملیات عنوان
فایل رزومه کاری شناسنامه کارت ملی عکس پرسنلی 3x4 تصویر برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت گواهی مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل با معدل
{{ctrl.message}}

ثبت نام شما انجام شد، پس از تأیید دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر در صورت نیاز در سریعترین زمان ممکن از طریق ایمیل یا تلفن با شما تماس گرفته خواهد شد.
با تشکر


درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد

;