سازمانها و صنایع

صنایع و سازمانهایی که برای نیروی کار متخصص به کارآوی مراجعه میکنند

نتایج جستجو: بازنشانی جستجو

کارشناسی ارشد / دکتری مهندسی شیمی

 • تهران - تهران
 • شیمیایی و پلاستیک
 • 3 نفر

محقق شیمی کاربردی

 • تهران - تهران
 • شیمیایی و پلاستیک
 • 2 نفر

کارشناس صنایع

 • سمنان - سمنان
 • شیمیایی و پلاستیک
 • 1 نفر

کارشناس رنگ و خوردگی

 • تهران - تهرا
 • شیمیایی و پلاستیک
 • 10 نفر

کارشناس صنایع

 • سمنان - سمنان
 • شیمیایی و پلاستیک
 • 1 نفر

کارشناس شیمی

 • سمنان - سمنان
 • شیمیایی و پلاستیک
 • 1 نفر

مهندسی شیمی و کارشناس ارشد پلیمر

 • تهران -
 • شیمیایی و پلاستیک
 • 2 نفر

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد