سازمانها و صنایع

صنایع و سازمانهایی که برای نیروی کار متخصص به کارآوی مراجعه میکنند

نتایج جستجو: بازنشانی جستجو

مشاهده

کارشناس مکانیک

 • تهران - تهران
 • شیمیایی و پلاستیک
 • 20 نفر
مشاهده

کارشناس شیمی

 • تهران - تهران
 • شیمیایی و پلاستیک
 • 1 نفر
مشاهده

کنترل کیفیت در خط تولید مواد شیمیایی

 • تهران - تهران
 • شیمیایی و پلاستیک
 • 3 نفر
مشاهده

مدیر عامل و 9 مورد دیگر

 • تهران - تهران
 • شیمیایی و پلاستیک
 • 14 نفر
مشاهده

کارشناسی ارشد / دکتری مهندسی شیمی

 • تهران - تهران
 • شیمیایی و پلاستیک
 • 3 نفر
مشاهده

محقق شیمی کاربردی

 • تهران - تهران
 • شیمیایی و پلاستیک
 • 2 نفر
مشاهده

کارشناس صنایع

 • سمنان - سمنان
 • شیمیایی و پلاستیک
 • 1 نفر
مشاهده

کارشناس رنگ و خوردگی

 • تهران - تهرا
 • شیمیایی و پلاستیک
 • 10 نفر
مشاهده

کارشناس صنایع

 • سمنان - سمنان
 • شیمیایی و پلاستیک
 • 1 نفر

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد