سازمانها و صنایع

صنایع و سازمانهایی که برای نیروی کار متخصص به کارآوی مراجعه میکنند

نتایج جستجو: بازنشانی جستجو

مشاهده

پشتیبانی فروش

 • تهران - تهران
 • فلزی و ماشین سازی
 • 2 نفر
مشاهده

کارشناس تحقیق و توسعه

 • تهران - تهران
 • فلزی و ماشین سازی
 • 1 نفر
مشاهده

کارشناس مهندسی صنایع

 • تهران - تهران
 • فلزی و ماشین سازی
 • 1 نفر
مشاهده

مهندس برق

 • تهران - تهران
 • فلزی و ماشین سازی
 • 3 نفر
مشاهده

مهندس مکانیک

 • تهران - تهران
 • فلزی و ماشین سازی
 • 3 نفر
مشاهده

مهندس عمران

 • تهران - تهران
 • فلزی و ماشین سازی
 • 3 نفر
مشاهده

کارشناس شیمی-گرایش پلیمر و 2 مورد دیگر

 • مرکزی - ساوه
 • فلزی و ماشین سازی
 • 3 نفر

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد