سازمانها و صنایع

صنایع و سازمانهایی که برای نیروی کار متخصص به کارآوی مراجعه میکنند

نتایج جستجو: بازنشانی جستجو

کارشناس معاملات الگوریتمی

 • تهران - تهران
 • سایر
 • 1 نفر

کارشناس دفتر طراحی

 • تهران - تهران
 • سایر
 • 1 نفر

کارشناس دفتر طراحی

 • تهران - تهران
 • سایر
 • 1 نفر

پشتیبانی تلفنی

 • تهران - تهران
 • سایر
 • 3 نفر

PHP Developer

 • تهران - تهران
 • سایر
 • 1 نفر

Android Developer

 • تهران - تهران
 • سایر
 • 1 نفر

توسعه دهنده React Native

 • تهران - تهران
 • سایر
 • 1 نفر

کارشناس پشتیبانی سیستم

 • تهران - تهران
 • سایر
 • 1 نفر

کارشناس طراحی، توسعه و تست نرم ا افزار Java/J2EE

 • تهران - تهران
 • سایر
 • 1 نفر

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد