سازمانها و صنایع

صنایع و سازمانهایی که برای نیروی کار متخصص به کارآوی مراجعه میکنند

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

 • خدمات سازمانی/ مشاوره‌ی مدیریت

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

 • خدمات سازمانی/ مشاوره‌ی مدیریت

راسپینا نت پارس

 • نساجی
 • 0 تا 100 نفر

زمرد راهبر دریا

 • سایر
 • 0 تا 100 نفر

مدیران خودرو

 • خودرو و صنایع وابسته
 • 5000 نفر و بالاتر

راسپینا نت پارس

 • فناوری اطلاعات / نرم افزار و سخت افزار
 • 0 تا 100 نفر

سپنتا توسعه سورین

 • خدمات مهندسی و تخصصی
 • 0 تا 100 نفر

گروه صنعتی وزین

 • تولیدی / صنعتی
 • 0 تا 100 نفر

شرکت توسعه سامانه های نرم‌افزاری نگین

 • فناوری اطلاعات / نرم افزار و سخت افزار
 • 5000 نفر و بالاتر

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد