سازمانها و صنایع

صنایع و سازمانهایی که برای نیروی کار متخصص به کارآوی مراجعه میکنند

سایپا

 • خودرو و صنایع وابسته

شرکت ایران شرکا

 • تولیدی / صنعتی
 • 500 تا 1000 نفر

صبا باتری

 • تولیدی/ صنعتی

همراه اول

 • ارتباطات/ مخابرات

ماتریس

 • تولیدی/ صنعتی
 • 1000 تا 5000 نفر

رمز ثروت

 • مدیریت مالی/ بانکداری/ سرمایه‌گذاری
 • 0 تا 100 نفر

شرکت دانش بنیان مپسام

 • برق و الکترونیک
 • 0 تا 100 نفر

شرکت دکتر دکتر

 • خدمات درمانی و سلامتی
 • 500 تا 1000 نفر

لجستیک گلدیران

 • تولیدی / صنعتی
 • 1000 تا 5000 نفر

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد