شرکت توسعه و مدیریت پروژه های نفت و گاز پترو ویژن پاسارگاد

یک شرکت دانش بنیان صنعتی فعال در حوزه مهندسی نفت تمایل به جذب نیروی سرباز امریه دارد
(3 نفر)
ارسال رزومه برای این آگهی


تخصص های مورد نیازشرح وظایف

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد