مهندسی پیشرو ایده های آراز

مهندس برق -کنترل
2 نفر
ارسال رزومه برای این آگهی ارسال رزومه برای این آگهی


تخصص های مورد نیاز

تسلط به طراحی مدارات برق، کنترل و نرم افزارهای مربوطهشرح وظایف

- طراحی و تهیه مدارک فنی مهندسی (زبان فارسی و انگلیسی) - بررسی و مشاوره در مورد مدارک فنی مهندسی - شرکت در جلسات بررسی مدارک فنی مهندسی - مستندسازی منظم

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد