فراسوی گمان

کارشناس توسعه محصول
1 نفر


تخصص های مورد نیاز

آشنا به مهندسی معکوس، ساخت چسب پایه آبی، فرآیند سازی تولیدشرح وظایف

یک شرکت نوپا در زمینه تحقیقات و تولید چسب پایه آبی نیاز به همکاری با یک فارغ التحصیل یا دانشجوی مقطع دکتری یا سال آخر کارشناسی ارشد شیمی با گرایش پلیمر دارد. تجربه کار در زمینه چسب پایه آبی با کاربرد در بسته بندی کالاهای مصرفی ضروری ، و تجربه مفید در خصوص مهندسی معکوس و تدوین فرآیند تولید چسب امتیاز محسوب میگردد. پروژه با تحقیق و تولید آزمایشگاهی شروع و به تجاری سازی و تولید ختم می¬گردد. ویژگیهای مورد نظر: انگیزه کاری بالا، رازداری و حفظ محرمانگی، توانایی سازماندهی، ارتباطات موثر، توانائی کار بصورت مستقل و رهبری تیم مهندسی (در فازهای بعدی)، مدیریت پروژه و اصول برنامه ریزی،مستندسازی، آشنائی کامل با تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط و برپاسازی آزمایشگاه و تجهیزات تولید؛ آشنایی به زبان انگلیسی تخصصی شیمی پلیمر

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد