شرکت مهندسی سامانه های پایش هوشمند حسام

برنامه نویس زبان C++
1 نفر
ارسال رزومه برای این آگهی


تخصص های مورد نیاز

مسلط به برنامه نویسی به زبان C++ (ترجیحاً در محیط QT)، مسلط به مفاهیم شی گرای و Multi threading و کد نویسی بهینه، آشنایی با Linuxشرح وظایف

طراحی و توسعه نرم افزار نهفته

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد