مجتمع صنایع غذایی، لبنی و بستنی میهن

مدیر برنامه‌ریزی تولید(در قالب برنامه جانشین‌پروری)
5 نفر
ارسال رزومه برای این آگهی


تخصص های مورد نیاز

دارای قدرت حل مسئله و عارضه‌یابی، مسلط به اصول برنامه‌ریزی و کنترل تولید، مسلط به اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین و طراحی شبکه زنجیره تامین، مسلط به اصول برنامه‌ریزی و زمانبندی پروژه، مسلط به اصول برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی، مسلط به اصول مدیریت افرادشرح وظایف

فرد موردنیاز در برنامه جانشین‌پروری و به عنوان کارشناس برنامه‌ریزی تولید وارد شده و پس از پذیرش آموزش‌های عمومی، تخصصی و مدیریتی موردنیاز و در صورت گذر از این برنامه، در موقعیت‌های مهم شغلی گمارده خواهد شد. این شخص بایستی همیشه محیط پیرامون خود را رصد نموده و درصدد ارتقاء، هوشمندسازی و خودکارسازی و کاهش هزینه آن برآید.توضیحات
حداقل معدل قابل قبول در دوره‌ی کارشناسی 14 و حداقل معدل کارشناسی‌ارشد 16 می‌باشد.

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد