لجستیک گلدیران

Back-end Developer
1 نفر
ارسال رزومه برای این آگهی


تخصص های مورد نیاز

- 2 Years of Development Experience - Experience in .net (C#, MVC, Core) - Experience in Web Services and Web API - Familiar in HTML, CSS, Java Script - Experience with Source Control such as GIT and TFS - Experience in Database Design and T-SQشرح وظایف

- Develop Back-end for New Projects - Develop New Features and Bug-Fix for Existing Projects - Produce Codes with Clean-Code Approach - Design and Implement Databaseتوضیحات
* داشتن مهارت کافی و تخصص‌های مذکور بر مدرک تحصیلی اولویت دارد. * داشتن سطح خوب در زبان انگلیسی مزیت محسوب می‌شود. * مزایا: - حقوق ثابت - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - سرویس - نهار - پاداش

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد