شرکت دکتر دکتر

کارشناس اسکرام
1 نفر
ارسال رزومه برای این آگهیشرح وظایف

• پیاده‌سازی فرایند اسکرام و نظارت بر روند آن • ساماندهی و تسهیل تمام جلسات اسکرام • نظارت بر کارایی تیم و بهبود خلاقیت • حذف موانع تاثیرگذار در کار تیم و روند پروژه • آموزش و نظارت بر مالک محصول در جهت انجام درست مسئولیت‌ها • کمک به مالک محصول در جهت ایجاد درست Backlog محصول • کمک به مالک محصول در جهت داشتن، اولویت‌بندی و آماده‌سازی درست بخش‌های Backlog محصول قابل مدیریت • کمک به مالک محصول در تنظیم و تخمین نسخه‌های محصول • کمک به مالک محصول در جهت شناسایی ریسک های پروژه • نظارت بر چگونگی انجام فعالیت‌های مهندسی • آموزش و هدایت تیم در راستای Self-Organize و Functional cross • شناسایی مشکلات موجود در روند کارها و ارائه‌ی راه‌حل • تحلیل اسپرینت و روند کارها در جهت تخمین ظرفیت کاری تیم • هدایت تیم در راستای رعایت تمام زمان‌بندی‌های فرآیند • کمک به ایجاد و تغییر ساختار تیم با شکل و اندازه‌ی مناسبتوضیحات
شرکت دکتر دکتر برای این موقعیت شغلی از دانش‌آموختگان رشته‌های مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی و مهندسی صنایع دعوت به همکاری می‌نماید.

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد