هورآیش

کارشناس فروش
2 نفر
ارسال رزومه برای این آگهی


تخصص های مورد نیاز

فن بیان – تسلط به اکسل و ورد و تایپ سریع – دارای روحیه یادگیریشرح وظایف

پذیرش تلفنی مشتری و پیگیری امورتوضیحات
حقوق: 7 میلیون (حداقل 5 میلیون ثابت و 2 میلیون پاداش)

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد