پدیده شیمی جم

کارشناس برنامه‌ریزی
1 نفر
ارسال رزومه برای این آگهی


تخصص های مورد نیاز

o توان حل مساله o روابط عمومی مناسب o توانا در کار تیمی o Microsoft Outlook متوسط o Microsoft Excel پیشرفته o MATLAB پیشرفته o Microsoft Word پیشرفتهشرح وظایف

 پایش و تدوین برنامه تولید، بسته‌بندی و ارسال  پایش و کنترل موجودی مواد اولیه و ادوات  هماهنگی بین واحدهای عملیاتی در راستای پیشبرد اهداف  کارسنجی و زمان‌سنجی عملیات تولید و بسته‌بندیتوضیحات
ترجیحا ساکن کرج، اشتهارد، بوئین زهرا

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد