پدیده شیمی جم

کارشناس HSE
1 نفر
ارسال رزومه برای این آگهی


تخصص های مورد نیاز

Microsoft Word - Microsoft Excelشرح وظایف

- ارزیابی ریسک (Risk Assessment) و تعریف اقدامات بهبود - اجرا و آموزش کلیه استانداردها و الزامات قانونی مورد نیاز - اجرا و نظارت بر کلیه مراحل آموزش و معاینات دوره ای و بدو استخدام - تهیه و بازبینی دستورالعمل و فرآیندهای HES - صدور و نظارت بر فرم مجوز کار

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد