شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

کارشناس برنامه ریزی
3 نفر
ارسال رزومه برای این آگهی


تخصص های مورد نیاز

برنامه ریزی تولید و فروششرح وظایف

آشنایی کلی با فرایند بودجه ریزی - توانایی تهیه گزارش های کمی و تحلیلی مبتنی بر داده - آشنایی کامل با برنامه ریزی تولید - آشنایی کامل با برنامه ریزی و کنترل پروژه - آشنایی کامل با برنامه ریزی عملیاتی

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد