گروه صنایع استیل البرز و هفت‌ الماس

کارشناس تحلیل داده
1 نفر
ارسال رزومه برای این آگهی


تخصص های مورد نیاز

آشنایی با سیستم های امنیت همچون antivirus و UTM، یکی از نرم افزارهای Data warehouse و هوش تجاریشرح وظایف

- پشتیبانی نرم افزارهای سازمان - کنترل، بررسی و برطرف کردن مشکلات مربوط به امنیت سرور - پشتیبانی و نوشتن Script در SQL server - بازیابی اطلاعات خارج از دسترس پایگاه داده - مشارکت در توسعه هوش تجاری - نگهداری و توسعه انبار داده - استقرار و نگهداری از Microsoft Database Software - تهیه نسخ پشتیبان از دیتابیس - بروزرسانی پروتکل های امنیت دیتابیس

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد