هلدینگ رویال

کارشناس مهندسی کامپیوتر
1 نفر
ارسال رزومه برای این آگهی


تخصص های مورد نیاز

تسلط به زبان‌های برنامه نویسی و توانایی تشخیص بهترین زبان و معماری با توجه به ایده و نوع سیستم - توانایی ارزیابی عملکرد شرکت های طراح وبسایتشرح وظایف

شرکت در جلسات و اارئه گزارش عملکرد شرکت های طرف قرارداد - ارائه پیشنهادات در جهت بهبود سیستم و ارتقای آن

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد