نیکا کمپرسور

کارشناس تحقیق و توسعه
2 نفر
ارسال رزومه برای این آگهی


تخصص های مورد نیاز

گرایش های سیالات و جامدات- آشنایی با نرم افزارهای مربوطه-علاقمند به یادگیری و کار گروهیشرح وظایف

1- گذراندن دوره آموزشی تخصصی 2- توسعه دانش طراحی و ساخت قطعات کمپرسورهای فرآیندی

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد