شرکت آریاحکیم

کارشناس علمی
2 نفر
ارسال رزومه برای این آگهی


تخصص های مورد نیاز

آشنایی با مبانی برق و الکترونیکشرح وظایف

- اپراتوری علمی دستگاه Carto cardiac Electrophysiology 3D Mapping در اعمال EPS Ablation - همکاری با اعضای تیم Marketing & Sales برای ارائه هرچه قوی تر کالاها - ارائه گزارش علمی و فنی در مورد نحوه انجام اپراتوری دستگاه Carto - ارائه گزارش فنی در مورد سلامت دستگاه Carto - حضور در اعمال EPS Ablation در خارج از تهران در صورت لزوم

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد