شرکت صنایع یاس ارغوانی

مهندسی نرم افزار و برنامه نویس
2 نفر
ارسال رزومه برای این آگهی


تخصص های مورد نیاز

ITشرح وظایف

شرکت صنایع یاس از دانشجویان رشته های مرتبط با مهندسی نرم افزار و IT دعوت به همکاری می نماید.

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد