سازورسازه آذرستان

سرپرست واحد نگهداری و تعمیرات
1 نفر
ارسال رزومه برای این آگهی


تخصص های مورد نیاز

فارغ التحصیل برق قدرت ، مکانیک بداند ، سیستمی و اجرایی باشدشرح وظایف

فارغ التحصیل برق قدرت ، مکانیک بداند ، سیستمی و اجرایی باشد دقیق و منظم دارای روحیه کار تیمی

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد