شرکت مهر تهویه توس

مهندسی فروش
1 نفر
ارسال رزومه برای این آگهی


تخصص های مورد نیاز

تسلط بر دروس تهویه و تبرید و آشنایی مقدماتی با دروس الکترونیکشرح وظایف

1- مشاوره فنی به مشتریان 2- آشنایی با فنون مذاکره 2- جذب مشتریان جدید 3- مطالعه مدارک فنی به زبان انگلیسی و تسلط بر آنها

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد